Posvátná země/ 2.část - Big secret and little hope

19. září 2009 v 16:26 |  Příběhy
minule jste si přečetli ...Alici ohrožuje někajá bytost, ale nikdo jí nevěří že jí chce zabít.Dostane se až do kouzelní země mezi nebem, zemí a peklem nesoucí název Tyrlie.Ocitne se v malé komoře kde na ni čekal linger Jákob.Vykládal jí o zmocnení se země Synem smrti a o různých stvůrách, které stvořil.Netoři byli součástí vyprávění a jak nazavolanou přiletěli.Dokáží se Jákob a Alice zachránit před těmito hrůznými tvory?


"Pojď ,honem nesmíme ztrácet čas!" špitl Jákob.Prolezli jsme houštinami , jak nejrychleji to šlo.Přímo před námi ,jakoby od nikud se vynořila jeskyňe.Vlezli jsme dovnitř.Čekala jsem , co bude ale ono nic.Vůbec nic.jen ticho a...., a další Lingerové? Co to má znamenat?Potichu jsem se snažila vyndat kapesníčky z kapsy, ale nikdo mi nedovolil se ani pohnout.
"Už jsou pryč." vydechl a ostatní lingerové si jen oddechli a v klidu dál hrály karty.
"Jákobe, jak to že nás tu nenašli?"
"Tato jeskyně je chráněná kouzly, takže ji nevidí nikdo jiný než stvoření dobrého srdce.Víš kdysi dávno, tady v Tyrlii, žil obyčejný kupec.Zachariáš se jmenoval.Byl to nenápadný chlapík, jenž proklouznul všude.Jednou vyslechl rozhovor dvou Lingerů.Slyšel jejich tajné plány na svrhnutí smrti a znovu pasování smrťáku na jejich osobu.Zachariáš tomu chtěl zabránit , ale jeden z nich si ho všimnul.Syn smrti, jak jsem ti o něm povídal je právě jeden z těchto dvou .Nikdo přesně neví který, ale ví se, že jeden druhéhu zavraždil.od té doby je tu tak pusto. Všichni se skrývají stejně jako my.Jediný způsob jak zkončit toto utrpení je zaplatit tou nezdárnou krví jednoho z těch dvou přívrženců a probudit tak tím smrt opět k životu." Takové hrůzné sdělění bych nečekala.Obyvatelé Tyrlie trpí už tak dlouho."Kdo to podle tebe může zvládnout?"
"podle měho mínění ty, já a tito mí spoluživníci.Karl, Nelson a Brad.Přišla si sem zničit nebo alespoň najít toho co ti provádí ty útoky nebo snad ne?"
"Vlastně, ano.Nikdy bych si ale netroufla kdybych věděla, že.."
" mě je to jasné, ale ty jsi naše naděje. Povídá se, že smrt před tím než ůplně zanikla prorokovala, že přijde člověk, který bude nadaný a nebude mít z ničeho strach.Jedou za 300 let se takové dítě narodí.A tím dítětem jsi ty.Proto se tě Syn smrti snaží zabít.Myslíš ¨že to zvládneš?"
"Nevím."
Tu noc jsem si nebyla jistá ničím.Jestli usnu nebo ne, jestli to nebo ono......

Pokračování příště....


English version

Last time you read ...Alice někajá being threatened, but never believe that she wants zabít.Dostane up in the magical land between heaven, earth and hell Tyrlie.Ocitne bearing the name in a small chamber where she waited for her to linger Jákob.Vykládal seizure of the country's death Son and various stvůrách which stvořil.Netoři were part of the story and how nazavolanou přiletěli.Dokáží Jacob and Alice saved from these terrible creatures?"Come, come, we must not waste time!" We whispered Jákob.Prolezli thickets as quickly as šlo.Přímo before us, as if from nikud emerged jeskyňe.Vlezli We dovnitř.Čekala I will be but what it nic.Vůbec nic.jen silence a. ... and more Lingerové ? What does that mean? Quietly, I tried to remove the handkerchief from his pocket, but no one dared not even move.

"They're gone." and other lingerové breathed a sigh of relief and the rest continued to play cards.

"Jacob, how's that we have found?"

"This cave is protected by magic, so you see none other than the creation of good srdce.Víš long ago, here in Tyrlii, he lived an ordinary kupec.Zachariáš the jmenoval.Byl this unassuming man who slipped všude.Jednou heard the conversation between the two Lingerů.Slyšel secret plans to overthrow the death and again in their smuggling Smrtaku osobu.Zachariáš wanted to prevent this, but one of them všimnul.Syn his death, as I told you about him is just one of those two. Nobody knows who, but he knows the that one second zavraždil.od that time was so deserted. They all lie like my.Jediný way zkončit this suffering is to pay the most nezdárnou blood of one of the two supporters and wake up to the death back to life. " Such appalling Announces would nečekala.Obyvatelé Tyrlie suffering for so long. "Who do you think can handle?"

"In my opinion, you, me and these my spoluživníci.Karl, Nelson and Brad.Přišla come here to destroy or at least find what you made the attacks do not you?"

"Actually, I ano.Nikdy But if I dared knew that .."

"I think it's obvious, but you're our hope. It is said that the death before it completely disappeared predicted that the coming man who is talented and will have all of a sudden strach.Jedou for 300 years, a child that child born.And thats child are you.Proto of you son's death seeks zabít.Myslíš ¨ can handle that? "

"I do not know."

That night I was not sure ničím.Jestli sleep or not, whether this or that ......To be continued ....
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 sarinka1703 sarinka1703 | Web | 20. září 2009 v 10:21 | Reagovat

Je to tvůj názor a já ti ho vzít nemůžu!x)At se daří!pa

2 R a i n y R a i n y | Web | 21. září 2009 v 20:13 | Reagovat

Já nevím ale po tom překladači ti tam zůstaly ještě český slovíčka :-P

3 R a i n y R a i n y | Web | 21. září 2009 v 20:13 | Reagovat

Jinak dobrý :-D

4 Writtingirl - blogmaster Writtingirl - blogmaster | 22. září 2009 v 18:32 | Reagovat

[2]: ano vím o tom, ale nechce se mi to přepisovat... :)

[3]: díky.. :)

5 R a i n y R a i n y | Web | 29. září 2009 v 17:55 | Reagovat

[4]: Za zkutečnost mi neděkuj :D to ty jsi to napsala,tobě díky...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama