Posvátná země/ 1. část - Help me please..!

17. září 2009 v 17:30 |  Příběhy
"Pomóc, prosím zachraňte mě!Zabije mě ,určitě mě zabije.Notak pomoc slyšíte?!......."křičela Alice na plné kolo.....
"Nekřič nedělej si to ještě horší...." šeptla temná postava do větru.
ťuk, ťuk, ťuk Ona bytost se poohlídla , pustila sevření a rozplynula se , jakoby ji listí odneslo pryč.

"Miku, jsem tak ráda, že jsi přišel..!
"Ahoj...Co se děje?Neviděla si už zase toho...."
"jo, viděla, kdybys nepřiěel bylabych už asi....mrtvá..."
"tak to jsi měla kliku.. "uchychtl se......
Alici totiž každý den se pokouší nějaká "Nadpřirozená bytost" zabít.Nikdo jí to nevěří a ona se pokusí toho ohavného tvora zničit.
Po týdnu stráveném v knihovně pročítáním knih, konečně našlo co potřebovala!Mapu do Posvátné země..! zní to opravdu ironicky, ale i náhody existují.Protože cesta ke vstupu do Posvátné země byla až přespříliš nudná, přeneseme se až k samotnému okamžiku nalezení vchodu...

Když prošla, ocitla se v komoře, kde nebylo nic vidět kromě lahví marmelády.Sklep!Jsem ve sklepě!to není možné! Bylo tam útulno a uvádělo dojem pohodlí a domova.Když ale vyhlédla z kna, uviděla pravý domov! Okna a střechy na maděru, omítka oprýskaná a popadaná až na cihly...Bylo tam tak pusto, tak prázdno...

" Něco hledáš?" s výlekem se otočila a spatřila stvoření podobné člověku, až na oči...Ty byli jiné místo černé tečky uprostřed se nacházely dvě dírky jako od knoflíků.

"Kdo jsi?" s vháním ale přeci jenom se zeptala.
"jsem Jákob poslední z Lingerů, jsem tu abych nějakému děvčeti ukázal jeho cestu.A něco mi říká ,že to jsi ty!" odpověděl
"Pokud se má jmenovat Alice tak ti to něco říká správně.Ale proč tu na mě čekáš? Jak si věděl, že přijdu?"
"to je jednoduché.i mi máme ve světě lidí své špehy a zvláštní radary, kdykoliv se někdo objeví před vchodem vyšleme sem někoho aby nepřišel k úrazu.V naší zemi je teď velice nebezpečo.Toto je místo mezi nebem, zemí a peklem.Zde se život pře se smrtí.Býval tu klid do té doby než Syn smrti neovládl Tyrlii.Pojď a na nic se neptej, musíme přejít tajnými stezkami, než budeme v bezpečí."

Alice se tedy ani neozvala a vyrazila za Jákobem.Cestou jí vykládal že Syn smrti vykouzlil různá ohyzdná stvoření ,která když tě dostanou, tě buď roztrhají nebo vstříknou tekutinu ,po které
věříte jen zlu.Jednímž z nich jsou hejan podivných ptaků.Jmenují se Netoři.Právě měli projít přes Trnité houští, když v tom Jákob vyskočil a křikl:
" To není možné, my o vlku.."
"né , že to nejsou...."
"Netoři..!"
Ta slova zůstala viset ve větru a já si myslela že jsme ztraceni.....

Pokračování příště...


English Version"Help me, please save me! Kill me, surely I can hear zabije.Notak help ?!......." cried Alice full round .....

"Do not scream do it even worse ...." whispered the dark figure in the wind.

knock, knock, knock She is being poohlídla plotting the grip and vanished as though it received the leaves away.
"Mike, I'm so glad you came ..!

"Hey ... What's happening? You have not seen it again ...."

"Yeah, see if you have some nepřiěel bylabych .... dead ..."

"So you had to handle .." giggled ......

Alice is a daily attempt by a "supernatural being" zabít.Nikdo not believe her and she tries to destroy this horrendous creature.

After a week spent in the library books pročítáním finally found what she needed! Map to Sacred country ..! it sounds really ironic, but i coincidences existují.Protože way to enter the sacred land was only too boring, we will transfer up to the very moment of finding the entrance ...
When passed, she found herself in a chamber where there was nothing to see except bottles marmelády.Sklep, I am in the basement! It is not possible! It was cozy and comfortable feel and reported domova.Když kna but looked out, saw a true home! Windows and roofs to Madera, plaster cracked and fallen to the bricks ... It was so desolate, so empty ...
"Anything you're looking for? to boggle turned and saw a creature like man, to the eyes ... They have another location in the middle of the black spots were found to be from two hole buttons.
"Who are you?" s vháním but still just asking.

"I am the last of Jacob Linger, I'm here to show the girl some cestu.A something tells me that it's you!" said

"If you want to appoint Alice as you've heard of správně.Ale why are you waiting for me? How do I know that I come?"

"It is easy.i I have people in the world of their spies and special radar whenever someone appears in front of the entrance we send someone to come here to úrazu.V our country is now very nebezpečo.Toto is a place between heaven, earth and peklem.Zde life PRE smrtí.Býval quiet here until the Son's death dominated Tyrlii.Pojď and do not ask, we must move secret paths, until we are safe. "
Alice is not even called back and started to Jákobem.Cestou told her that the son's death conjured various ugly creatures when you go, you either torn or injected fluid, after which

I only zlu.Jednímž of them are hejan strange ptaků.Jmenují the Netoři.Právě should pass through the thorny thicket, when in fact Jacob jumped up and shouted:

"It is not possible, we of the devil .."

"Nah, it is not ...."

"Netoři ..!"

The words hung in the wind and I thought that we lost .....
To be continued ...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 sestřenka sestřenka | Web | 17. září 2009 v 17:58 | Reagovat

fak je to super
asi jsme i doopravdy tak moc poobné víc než to jde.
ps:ko ti to psal anglicky poku ty tak ti gratuluju. jseš kepší naž já

2 Writtingirl - blogmaster Writtingirl - blogmaster | 17. září 2009 v 18:00 | Reagovat

[1]: díky....a neboj...je to z překladače z googlu ale pššššt...:)

3 elfoupir elfoupir | 17. září 2009 v 19:59 | Reagovat

hezke,jen mi prijde ze moc  pises 3 tecky ale to jen tak,jinak super na zacinajiciho to je primo uzasne:):)

4 sarinka1703 sarinka1703 | Web | 17. září 2009 v 20:00 | Reagovat

Ahoooj!Máš krásný blog!x)Ahoooj!Máš krásný blog!x)

5 R a i n y R a i n y | Web | 17. září 2009 v 20:22 | Reagovat

[4]: něják se ti nepovedlo Ctrl V,co?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama